Koninklijke Erepenning

Donderdag 21 september 2023 heeft de Diepenheimse Schutterij uit handen van de Burgermeester mevrouw Nauta de Koninklijke Erepenning ontvangen die is toegekend en ondertekend door de koning.

Voorafgaand aan dit moment is er een receptie geweest waar genodigden hebben kunnen luisteren naar  verhalen van en over de Schutterij, diverse sprekers hebben hier de genodigden en de Diepenheimse Schutterij toegesproken met als afsluiter en prachtige bijdrage voor het nieuwe vaandel, de cheque werd namens diverse verenigingen en door initiatiefnemer Wim Knoop aangeboden.

Als Diepenheimse Schutterij kunnen wij niet anders dan dankbaar zijn voor dit prachtige gebaar van de verenigingen en geeft aan hoe de wederzijdse samenwerking gewaardeerd wordt.

Tijdens de avond die geïnitieerd werd door de eveneens Koninklijk onderscheiden Diepenheimse Harmonie werd een avondvullend programma gepresenteerd aan en voor alle Diepenheimers waarbij niet alleen de Diepenheimse Harmonie optrad maar dit samen met de Elstars deed en als gastoptredens kwamen Rein Hofman en Kriekoes Revival ook nog langs.

In de pauze kwam de burgermeester persoonlijk de erepenning overhandigen waardoor de avond een nog mooier vervolg kreeg dan vooraf gedacht werd! 100 jaar Diepenheimse Schutterij met een kroon op het werk van alle mensen die de afgelopen 100 jaar zich hebben ingezet voor deze prachtige vereniging!

Catergorie: Algemeen
Vorige bericht: Goede doelen

Diepenheimse Schutterij