HUISREGELS


Om de veiligheid van iedereen die op het feestterrein aanwezig is te garanderen, zijn huisregels vastgesteld. Tevens is op het Schuttersfeest de Nederlandse wetgeving van kracht, aangevuld met de Algemene Plaatselijke Verordening. Wanneer u naar het Schuttersfeest komt en aanwezig bent op het terrein, gaat u akkoord met de volgende huisregels:

Eigen risico
Het betreden van het terrein en het bijwonen van de optredens is geheel voor eigen risico van de bezoeker. De Diepenheimse Schutterij en haar medewerkers zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade van bezoekers.

Roken
In de tenten is het niet toegestaan om te roken.

Drank
Het is niet toegestaan eigen dranken mee te nemen op het terrein. Verkoop van alcoholhoudende dranken aan personen beneden de 18 wordt niet gedaan. Personen beneden de 18 jaar mogen geen alcoholhoudende dranken nuttigen.

Drugs
Het in bezit hebben of gebruiken van drugs op het terrein is niet toegestaan.

Normen en waarden
Op het terrein/in de tenten gelden de dagelijkse normen en waarden, het volgende wordt dus niet getolereerd:
– dreigen en het gebruik van geweld;
– het in bezit hebben van wapens of andere voorwerpen die niet passen binnen dagelijkse normen en waarden;
– discriminerende opmerkingen maken in woord en/of gebaar;
– seksuele intimidatie, wildplassen, biergooien/moddergooien;
– vervuiling/vernieling van materialen en het ontvreemden van goederen.

Beeld en geluidsdragers
De organisatie behoudt zich het recht voor om mensen bij binnenkomst of op het festivalterrein op te nemen op zowel beeld als geluidsdragers. Deze opnamen kunnen worden gebruikt door de organisatie, zonder dat zij hiertoe een vergoeding (in de vorm van geld of iets anders) verschuldigd is aan de bezoekers.

Privacy Policy

Als wordt geconstateerd dat u zich niet aan de bovenstaande huisregels houdt, kan u de toegang tot het terrein worden ontzegd en u kunt worden overgedragen aan de politie. Eventuele schades worden op de overtreder verhaald. In gevallen waarin deze huisregels niet voorzien, beslist de organisatie.